Vrijwilligers/mantelzorgers

Zonder vrijwilligers/mantelzorgers zou het moeilijk zijn de cliënten die mogelijkheden te bieden die er nu zijn. In het aanbod wordt een aantal cursussen en e-learnings aangeboden waaraan ook vrijwilligers en/of mantelzorgers kunnen deelnemen.

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een e-learning dan heb je toegang nodig voor het leerportaal. Vraag een inlogcode aan via oplc@cello-zorg.nl

Hieronder de cursussen waaraan vrijwilligers/mantelzorgers van Cello gratis kunnen deelnemen:

  • Workshop De kracht van eenvoud

  • Bewegen met de ouder wordende cliënt op haptonomische basis

  • Basiscursus reanimatie met e-learning

  • Omgaan met cliënten met epilepsie

  • Basiscursus verantwoord verplaatsen

  • Eten en drinken zonder problemen met e-learning

  • Sterk in je werk!