Cliënten

Het Opleidingscentrum van Cello ondersteunt leervragen van mensen met een verstandelijke beperking.

Op maat

Bij het leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden kunnen wij worden ingeschakeld. Samen wordt de leervraag van de cliënt concreet gemaakt. Er wordt gezocht naar een manier om de cliënt te ondersteunen in zijn leervraag. Zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk. Wij hebben daartoe veel materialen en methodieken in huis. Zijn de materialen niet geschikt dan wordt er naar nieuw materiaal gezocht. Of het bestaande materiaal wordt aangepast aan het niveau of de praktijksituatie van de cliënt.

Bij het leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden kunnen wij worden ingeschakeld. Samen wordt de leervraag van de cliënt concreet gemaakt. Er wordt gezocht naar een manier om de cliënt te ondersteunen in zijn leervraag. Zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk. Wij hebben daartoe veel materialen en methodieken in huis. Zijn de materialen niet geschikt dan wordt er naar nieuw materiaal gezocht. Of het bestaande materiaal wordt aangepast aan het niveau of de praktijksituatie van de cliënt.

Wie

Daarnaast wordt er bekeken wie de leervraag van de cliënt het beste kan ondersteunen. Wie gaat er met de cliënt aan de slag? Dat kan een begeleider zijn of een medewerker van het Opleidingscentrum. Maar denk ook aan een vrijwilliger, een familielid of iemand anders uit het sociale netwerk van de cliënt. Ook een combinatie is mogelijk.

De onderwerpen waar we materiaal voor beschikbaar hebben zijn zeer uitgebreid:

Persoonlijke ontwikkeling:

 • weerbaarheid / opkomen voor jezelf

 • wie ben ik en wat kan ik

 • seksualiteit

 • ouder worden

 • de dood en rouwverwerking

 • omgaan met boos worden

 • gezondheid

 • medezeggenschap (raad op maat)

 • verkeer

 • computervaardigheden

 • enzovoort

Zelfstandig (begeleid) wonen:

 • persoonlijke verzorging

 • koken

 • de was doen

 • schoonmaken

 • sociale veiligheid

 • financiën

 • administratie

 • verhuizen

 • enzovoort

Werken:

 • tillen

 • werkhouding

 • hygiëne

 • kassa training

 • EHBO

 • Klantvriendelijkheid

 • veiligheid

 • enzovoort

Ook hebben we veel ondersteunende materialen:

 • werkmappen voor cliënten

 • leesboeken voor cliënten

 • informatieboeken voor cliënten

 • literatuur voor begeleiders

 • E-learning voor cliënten: Mpower

 • DVD’s

 • spelmateriaal

 • visualisatie materiaal

 • materiaal ter ondersteuning van ‘Ervaar het maar’ (de doemappen)

 • materiaal ter ondersteuning van het nieuwe thema ‘Mijn plan’, zoals bijvoorbeeld een ‘Mijn Plan’ werkmap voor cliënten.