Privacy

Als je een opleiding bij ons volgt hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Voor Cello staat jouw privacy voorop. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van je hebben. We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waartoe je ze aan ons hebt gegeven. We delen of gebruiken ze nooit ergens anders voor zonder jouw toestemming, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. En we vragen je alleen om informatie die we echt nodig hebben. Cello is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die wet staat onder andere dat je ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van je hebben.